NUMĂR CURENT/ CURRENT ISSUE

Irregular, Vol. 1, Issue 1, 2016

Temă / Topic:
Cercetarea despre, prin și pentru artă /
Research about, through and for Art

Cuprins / Content

ISSN-L 2537-2580